Aby sprostać Państwa wymaganiom nasz zespół cały czas doskonali swoje możliwości i rozwija się.
Dowodem naszych starań jest np. certyfikat z normy IPC-A-610 (rewizja E) dotyczący standardu jakości montażu układów elektronicznych.


IPC - the Association Connecting Electronics Industries - jest organizacją zrzeszającą producentów elektroniki. Stowarzyszenie to systematycznie opracowuje oraz wydaje najnowsze standardy dotyczące produkcji elektroniki, ta szybko rozwijająca się branża wymagała aby ustandaryzować i określić podstawowe pojęcia i sposoby z dziedziny produkcji - montażu elektroniki. Wydawane jest kilka standardów dotyczących różnych działów elektroniki, nie jedno krotnie standardy te się zazębiają, ale czasem niestety nie ujednolicają wszystkich działów. Jednym ze standardów jest norma IPC-A-610 określająca podstawowe standardy montażu elektroniki.


Od 2006 roku Polskę oraz całą Unię Europejską obowiązują przepisy dyrektywy RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances). Celem tej dyrektywy jest wyeliminowanie szkodliwych dla środowiska oraz otoczenia, substancji takich jak - ołów, rtęć, kadm. Oznacza to, że producenci nowych urządzeń elektronicznych oraz komponentów muszą stosować stopy lutownicze bez ołowiu (istnieją odstępstwa od tej dyrektywy). W miejsce ołowiu w lutowiu stosuje się takie metale jak srebro lub/i miedź. Nasza firma stosuje się do tej dyrektywy i przy montażu wykorzystujemy głównie stopy lutownicze bezołowiowe. Nie oznacza to jednak, że dopuszczalny jest tylko taki stop - posiadamy także lutowie ołowiowe dla producentów których produkty nie zaliczają się do dyrektywy lub na potrzeby elektroniki laboratoryjnej - testowej, prototypowej itp.